Solo V na Mandala Performance Festiwal

Zapraszam na JUBILEUSZOWĄ 15 EDYCJE MANDALA PERFORMANCE FESTIVAL.

31.05 o godzinie 19:00.  STUDIO NA GROBLI – siedziba Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

W maju z ogromną przyjemnością zaprezentuję swoje solo V na Mandala Performance Festival.

Główną ideą Jubileuszowej 15 edycji Mandala Performance Festival jest prezentacja sztuki tańca współczesnego i performance. Tematyka wydarzenia obracać się będzie wokół zdolności do komunikacji z drugim człowiekiem, umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów, potrzebie wolności i autentyczności we współczesnym świecie. Artyści zaproszeni na festiwal w swoich pracach poruszają tematy szczęścia, kulturowych różnic, szans i zagrożeń dla przyszłości świata. Zgłębiają znaczenie takich pojęć jak: rozrywka, przemysł, społeczeństwo, sztuczna inteligencja, transhumanizm, czy pamięć Ruch, taniec, cielesność są elementami składowymi wszystkich pokazów. Prezentacje sztuki tańca i performance rozszerzają obszar twórczej penetracji obejmującej coraz odleglejsze pola refleksji. Skupiają uwagę na jednostce, na jej problemach egzystencjalnych i komunikacji społecznej. Proponowane spektakle stanowią pretekst do podjęcia dyskusji, w której krytycznej analizie poddane zostaną popularne aktywności kulturowe.

Terminy i szczegóły na stronie Festiwalu: mandalafestiwal.pl/portfolio_page/monika-wachowicz-v/

mandalafestiwal.pl/portfolio_page/monika-wachowicz-v/