UTOPIA. DYPTYK

Dyptyk Moniki Wachowicz i Jarosława Freta

„Szeol” oraz „Okruchy” tworzą kontrapunktyczne dopełnienie. Nie roszczą sobie prawa do bycia zamkniętą całością. „Szeol” przynosi rozwibrowanie – obraz świata, który należy wyciszyć. Temu właśnie wyciszeniu służą „Okruchy”, druga część dyptyku.

pon. 20.06.2022, 19.00
Studio Na Grobli

Bilety: 25/35 PLN
Czas trwania: 130 min (z przerwą)

zobacz stronę projektu SZEOL https://www.wachowicz.studio/data/?1655053081

zobacz stronę projektu O K R U C H Y https://wachowicz.studio/projekty/okruchy/

więcej informacji w Instytucie Grotowskiego https://grotowski-institute.pl/wydarzenia/utopia-2/